network@10gig.nl

BEL 015 215 10 10

Waarom 10GIG ??

10 Gbit per seconde kan worden verzonden over een 10 GIG netwerk.
(En dat is 10 tot 100 keer zoveel als met uw huidige apparatuur en bekabeling mogelijk is.)

Waarom zo veel? Het blijkt dat computers, servers en switches doorgaans na enkele jaren worden vervangen door nieuwe, snellere apparatuur. Omdat daar behoefte aan bestaat en omdat snelle apparatuur op dat moment nauwelijks duurder is dan langzame. Op dit moment zijn snelheden van 100 Mb en 1 GIG gebruikelijk. Maar de eerste switches en servers met een 10 GIG over koper aansluiting verschijnen op de markt. De verwachting is dat de gebruikte techniek op het moment dat de prijzen zakken ook zal worden toegepast in de overige op het netwerk aangesloten apparaten.

Het aanleggen van bekabeling in een nieuw en leeg gebouw is een vaak onderschatte klus.
Om nog maar niet te spreken over het vervangen (verwijderen EN opnieuw aanleggen) van bekabeling in een gebouw dat volop in gebruik is!
Immers: vanaf iedere aansluiting loopt een kabel naar een centraal punt. We praten al snel over kilometers kabel.

Zonde dus als U nu zou kiezen voor een bekabeling die niet op de toekomst is voorbereid. Want de bekabeling die nu in gebouwen wordt aangebracht wilt u over 15 jaar nog steeds kunnen gebruiken. U wilt in de toekomst geen overbelast netwerk.

Het grote voordeel van een 10 GIG netwerk op basis van koperbekabeling is dat u uw huidige apparaten er moeiteloos op kan aansluiten. Er wordt namelijk bij alle aansluitingen gewoon gebruik gemaakt van de welbekende RJ-45 connector.

Een bijkomend voordeel is dat apparaten die zijn aangesloten op een kopernetwerk hun stroomvoorziening tegelijkertijd ook geleverd kunnen krijgen via diezelfde aansluiting.
Makkelijk en veilig als bijvoorbeeld uw bewakingscamera's hun stroomvoorziening vanaf een centrale plek geleverd krijgen!

En uw telefoontoestellen niet op iedere werkplek een 220 volt adapter hoeven hebben.